kolektivní smlouva

Goto down

kolektivní smlouva

Příspěvek  ln za Tue Nov 03, 2009 9:42 am

[b][i] Dobrý den, chci se zeptat jak je upravena v kolektivní smlouvě pracovní doba těhotných, na co mám právo? Díky za odpověd

ln
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: kolektivní smlouva

Příspěvek  Ivan P. za Sat Nov 07, 2009 9:33 am

Dobrý den, chci se zeptat jak je upravena v kolektivní smlouvě pracovní doba těhotných, na co mám právo? Díky za odpověď.

Podmínky těhotných a kojících upravuje normou zákoník práce v sekci péče o zaměstnance a vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 288/2003 Sb.

Těhotným ženám jsou zakázány práce
- v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
- v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
- vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
- spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména:
1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle zvláštního právního předpisu,2)
2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky,
3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v příloze č. 1, při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ . min-1 netto,
4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí podle zvláštního právního předpisu a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů,
5. spojené s tlakem na břicho,
6. při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ženy,
7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,
8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
9. spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle zvláštního právního předpisu,

dále
e) práce spojené s expozicí hluku zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,
f) při nichž by mohly být vystaveny rázům,
g) spojené s expozicí vibracím,
1. přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)
2. celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem4) snížené o 10 dB,

h) při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji,
i) s karcinogeny a mutageny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, uvedenými ve zvláštním právním předpisu,3)
j) s chemickými látkami a chemickými přípravky
k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám,
l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě podrobného vyhodnocení expozice a rizika vyloučit, že nedojde za předvídatelných podmínek k poškození zdraví těhotné ženy nebo plodu,
m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,
n) spojené s expozicí rtuti, oxidu uhelnatému a jiným chemickým látkám, již neuvedeným v písmenech i), j) a k), pokud jsou práce s nimi zařazeny do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu,2)
o) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, kde podmínky práce nezajišťují pro plod stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva,
p) spojené s expozicí viru rubeoly nebo původci toxoplasmosy a práce spojené s expozicí jiným biologickým činitelům skupin 2 až 4 uvedeným ve zvláštním právním předpisu,3) zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2) pokud nelze u těhotné ženy prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané práci v úvahu,
q) v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty elektromagnetického záření a elektromagnetických polí stanovené pro obyvatelstvo zvláštním právním předpisem,
r) zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové, pokud se na ně nevztahuje ustanovení písmene p),
s) vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,
t) vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 oC a nižší,
u) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5 oC,
v) se zvýšeným rizikem úrazů,

Podle zákoníku práce § 240 mohou být těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně či zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let vyláni na pracovní cestu mimo obvod svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem a přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. TOTO USTANOVENÍ PLATÍ I PRO OSAMĚLÉ ZAMĚSTNANCE PEČUJÍCÍ O DÍTĚ DO VĚKU 15 LET.

Zaměstnavatel také nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas a prací v noci.

Výčet je opravdu rozsáhlý, proto by bylo vhodné zadat konkrétní práci, abychom mohli odpovědět, zda je tento výkon práce v souladu se zákonem.
avatar
Ivan P.
předseda rady a KV
předseda rady a KV

Počet Příspěvků : 130
Reputace : 2
Datum Registrace : 25. 07. 09
Věk : 46
Adresa : Česká Republika, Brno

Zobrazit informace o autorovi http://nezavisleodborytesco.blogspot.com

Návrat nahoru Goto down

Re: kolektivní smlouva

Příspěvek  ln za Sat Nov 07, 2009 7:19 pm

Díky, ale zákonník práce znám, dělám na pokladní zoně, tzn na pokladně, takže celou směnu sedím, zvedám těžké předměty a práci přesčas..cháááá...zítra mám například 8,5hod, přestože mám 6ti hod pracovní úvazek. No mě teda mrzí že vedení tesco tím myslím vedoucí tento zákon neznají, protože když jsem si šla zažádat o úpravu směn odešla jsem s nepořízenou, jediné co mi udělali je že nedělám směny do 23hod, max do 22hod, ale myslím že kdybych si zažádala o převedení na práci více vhodnou asi bych narazila...bohužel...managerka mě dokonce přemlouvá na nemocenskou, chápu ji, ale v dnešní době a před vánoci?
Mě teda spíše zajímalo jestli je to nějak upraveno v kolektivní smlouvě, no ale i tak děkuji.

ln
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: kolektivní smlouva

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru