Odpovědi na Vaše téma: DOVOLENÁ

Goto down

Odpovědi na Vaše téma: DOVOLENÁ

Příspěvek  Ivan P. za Mon Jan 11, 2010 11:19 am

...
Vážení čtenáři, zaměstnanci. V poslední době se množí Vaše dotazy na téma dovolené, zejména otázka zda, kdy a jak má zaměstnavatel právo Vám ji nařídit.

Je třeba si nejprve říci, že česká úprava nároku zaměstnanců na dovolenou za kalendářní rok je upravena § 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Tato úprava stanoví minimální výměru dovolené v délce trvání čtyř týdnů v kalendářním roce, na kterou vznikne zaměstnanci nárok, pokud jeho pracovní poměr trvá u jednoho zaměstnavatele po celý kalendářní rok, případně pokud jeho pracovní poměry u různých zaměstnavatelů na sebe bezprostředně navazují. Zároveň musí zaměstnanec odpracovat alespoň 60 pracovních dnů.

Čerpání dovolené by měl podle zákoníku práce zásadně určovat zaměstnavatel , i když je tomu v praxi často jinak a zaměstnanec se se zaměstnavatelem na dovolené domlouvají. Doba čerpání dovolené se určuje podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla v celku a do konce kalendářního roku. Nutno upozornit, že plány dovolených nebyly dosud vypracovány a ani odsouhlaseny odborovými organizacemi, čerpání dovolené by nemělo být v současné době nařizováno. Dovolená by měla být v současné době čerpána především na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je nutno též podotknout, že zaměstnanci ještě nárok na dovolenou podle zákoníku práce nevznikl. Nebyla splněna podmínka odpracování 60 pracovních dnů. Pokud by zaměstnanec v současné době dovolenou při skončení pracovního poměru, byť i nařízenou přečerpal, bude mít za povinnost tuto dovolenou (náhradu za dovolenou) vrátit.

Je nutné také říci, že při stanovení čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Provozním důvodem zaměstnavatele nemůže být například snížená poptávka či snížený prodej a nedostatek zákazníků. Dalším pravidlem je, že poskytuje-li se dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny v celku, pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem jinak.

Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel dle zákoníku práce písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na době kratší.

I když zaměstnanec nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, může mu zaměstnavatel určit čerpání dovolené, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, případně do skončení pracovního poměru. Dobu čerpání dovolené však nesmí zaměstnavatel určit na dobu, kdy je zaměstnanec uznán dočasně pracovně neschopným, pokud vykonává vojenské cvičení či výjimečné vojenské cvičení, ani v době, po kterou je zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. V případě ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na žádost zaměstnance.

Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené.

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku a u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.

Co je třeba ještě vědět:


V případě, že zaměstnanec nepracoval u zaměstnavatele po celý kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal práci u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadne v celoročním průměru. Například: Zaměstnanec pracující v turnusu na krátký a dlouhý týden (5+2 v rámci 14-ti dnů) má nárok na dovolenou v počtu 14 dnů o délce 11,5 hodiny (3,5 dne v týdnu).

Krácení dovolené:


Dovolená se krátí v případě, že zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce (např. nemoc), za prvních 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů nikoliv kalendářních) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou lze dále krátit za neomluveně zmeškanou směnu (pracovní den) o 1 až 3 dny. V obou případech však musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdny.
avatar
Ivan P.
předseda rady a KV
předseda rady a KV

Počet Příspěvků : 130
Reputace : 2
Datum Registrace : 25. 07. 09
Věk : 46
Adresa : Česká Republika, Brno

Zobrazit informace o autorovi http://nezavisleodborytesco.blogspot.com

Návrat nahoru Goto down

Dvolená

Příspěvek  Hanka za Wed Dec 08, 2010 2:05 am

Prosím ještě o dodatek dokdy musí být dovolená za tento rok vyčerpána.Slyšela jsem že se dovolená již nepřevádí a ani neproplácí.Z důvodu prac.úrazu jsem neměla možnost ji vyčerpat.Žádám proto o uvedení na pravou míru.Děkuji za odpověď.

Hanka
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Odpovědi na Vaše téma: DOVOLENÁ

Příspěvek  Ivan P. za Wed Dec 08, 2010 10:49 am

Hanka napsal:Prosím ještě o dodatek dokdy musí být dovolená za tento rok vyčerpána.Slyšela jsem že se dovolená již nepřevádí a ani neproplácí.Z důvodu prac.úrazu jsem neměla možnost ji vyčerpat.Žádám proto o uvedení na pravou míru.Děkuji za odpověď.

Dovolená se řídí zásadně ust. § 211 a násl. zákoníku práce. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené, vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat do konce kalendářního roku ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Jestliže zaměstnavateli brání v určení čerpání dovolené překážky v práci na straně zaměstnance, což je ve Vašem případě pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu, nebo jiné naléhavé provozní důvody, je povinen určit tuto dovolenou tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku.

Zjednodušeně teda, pokud dovolenou do konce roku nevyčerpáte, bude Vám převedena jako zůstatková dovolená do příštího roku, kdy ji budete čerpat. Pokud byste však ani tak do 31.10.2011 starou dovolenou (převedenou) v tomto období nečerpala nebo nemohla vyčerpat, nastupujete automaticky dnem 1. 11. 2011 na dovolenou (pouze na tu část, která by V8m byla z letošního roku převedena do následujícího).

NUtno Vás upozornit, že dle kolektivní smlouvy byste měla převedenou dovolenou z letošního roku do roku 2011 vyčerpat nejpozději do posledního dne měsíce února 2011, aby Vám nezanikl nárok na rekondiční volno, které by Vám příští rok vzniklo. POdmínkou nároku totiž je, že zaměstnanec vyčerpal k poslednímu dni měsíce února celý zůstatek převedené dovolené z předchozího kalendářního roku.

Hezký den
avatar
Ivan P.
předseda rady a KV
předseda rady a KV

Počet Příspěvků : 130
Reputace : 2
Datum Registrace : 25. 07. 09
Věk : 46
Adresa : Česká Republika, Brno

Zobrazit informace o autorovi http://nezavisleodborytesco.blogspot.com

Návrat nahoru Goto down

Re: Odpovědi na Vaše téma: DOVOLENÁ

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru