Stanovisko a výzva Nezávislých odborů Tesco k informacím poskytnutým zaměstnancům vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s. v souvislosti s kolektivním vyjednáváním

Goto down

Stanovisko a výzva Nezávislých odborů Tesco k informacím poskytnutým zaměstnancům vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s. v souvislosti s kolektivním vyjednáváním

Příspěvek  Admin za Tue Apr 20, 2010 9:01 pm

Nezávislé odbory Tesco vyzývají zaměstnavatele společnosti Tesco Stores ČR a.s., aby nešířil mezi zaměstnance nepravdivé, zavádějící a bezpředmětné informace v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, zejména skutečnost, že zaměstnavatel předložil prvotní návrh textu kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel do dnešního dne nepředložil jediný písemný návrh textu nové kolektivní smlouvy, tak jak ukládá § 8 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání. Písemné návrhy předložily Nezávislé odbory Tesco (NOT), a to již 10. 3. 2009 a zástupci odborových organizací sdružených v Odborovém svazu pracovníků obchodu (OSPO). Nelze tedy dani v nejmenším diskutovat o nějakém neexistujícím prvotním návrhu společnosti.
Liknavost, pohrdání českým zaměstnancem a diktátorský přístup společnosti Tesco, kdy vědomě porušuje základní práva nejen odborových organizací, ale i zaměstnanců, české právo i mezinárodní úmluvy se již dávno stalo běžnou součástí této společnosti. V demokratické společnosti však nemůže být místo pro takovýto způsob jednání, zvláště v případě snahy o uzavření sociálního smíru. Taková dohoda není možná.
Již při podání prvotního návrhu změn kolektivní smlouvy zástupci odborových organizací zaměstnavatel nerespektoval platná ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání a ve lhůtě stanovené zákonem se k podanému písemnému návrhu a jednotlivým bodům písemně nevyjádřil. Vyjádření poskytl až po několikaměsíční urgenci ze strany odborových organizací. Přestože kolektivní smlouva jasně stanovuje ve svém textu povinnost zaměstnavatele, zaměstnavatel tak nečiní a jedná svévolně bez souhlasu odborových organizací, tak jak tomu bylo i v souvislosti se zvýšením mezd v červenci 2009, kdy zaměstnavatel jednal v rozporu s právními předpisy, přestože byl na tuto skutečnost odbory několikrát opakovaně upozorněn.
Ve svém textu se společnost odvolává na současnou ekonomickou situaci ve světě, ale je skutečností, že svou situaci si společnost přivodila sama svým bezohledným přístupem k zákazníkům i zaměstnancům samotným. Neustálé snižování stavů zaměstnanců na provozovnách, nucenou prací nazývanou skrytě „multiskill“ a svým neprofesionálním přístupem k zákazníkovi a pohrdáním nad zaměstnanci samotnými. Nátlaky praktikované na zaměstnance, nedodržování právních předpisů, psychické vyčerpání zaměstnanců, strach a každodenní obava, vytýkací dopisy, každodenní změny rozpisů směn, úpravy pracovní doby (bez projednání s odbory) a to vše aniž by zaměstnavatel přihlížel k oprávněným zájmům zaměstnanců a jednal s dobrými mravy. To je současná skutečnost a realita v celé společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Nezávislé odbory Tesco nemohou respektovat ani jednat o uzavření sociálního smíru se zaměstnavatelem, který vědomě a záměrně porušuje demokratická práva, práva zaměstnanců a práva odborových organizací a pohrdá demokratickými zákony České republiky, a to bez jakéhokoli zásahu správních orgánů. Svým postupem zneužívá dominantního postavení nejen na českém trhu, ale v celém Evropském společenství. Společnost neustále vykazuje zavádějící údaje o počtu zaměstnanců. Neuvádí však skutečnost, že se jedná z poloviny o 4 hodinové úvazky a „dohodáře“, přičemž skutečný počet zaměstnanců na plný úvazek je daleko nižší, ba poloviční (a to ani nevíme, zda se jedná o číslo pouze v ČR nebo i se SR společně). Je skutečností, že toto číslo obsahuje i velmi vysoký a alarmující počet zaměstnanců centrální kanceláře (na které musí vydělat provozní zaměstnanci), zvláště pak ve funkcích duplicitních, a to v době, kterou zaměstnavatel označuje za období přetrvávající ekonomické nejistoty. Namísto úspor právě v pozicích centrální kanceláře a oblastí, zejména nesmyslných, duplicitních a zbytečných, úspor v nákladech společnosti, jako je marketing a propagace, nesmyslných každodenních úprav cen, čímž se zvyšují zbytečně náklady na provoz, se snižují náklady tam, kde se vytváří zisk a kde by to neměl pocítit zákazník, v provozovnách. Zaměstnavatel byl několikrát zástupci odborů vyzván k řešení situace a k zavedení změn, ale bez jakékoli odezvy a snahy kritický stav ve společnosti řešit.
Cílem NOT je uzavření kolektivní smlouvy, která zajistí spravedlivé ohodnocení zaměstnanců, práci na plný úvazek, stabilizuje zaměstnanost u společnosti a zajistí dostatečné sociální plnění a kvalitní pracovní podmínky všem zaměstnancům. Podmínkou je zefektivnění a zkvalitnění služeb, rozvoj zaměstnanců a jejich dovedností, restrukturalizace společnosti a rostoucí hospodářský výsledek k udržení nároků a ujednání z kolektivní smlouvy. NOT tímto vyzývá zaměstnavatele k dodržování Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice, přijatou Správní radou Mezinárodního úřadu práce, k dodržování zákona o kolektivním vyjednávání, platných a jasných ustanovení zákoníku práce a kolektivní smlouvy samotné. Do akceptace rovného postavení, jako sociálního partnera přerušujeme zahájené kolektivní vyjednávání a vyzýváme zaměstnavatele k možné dohodě o zvolení zprostředkovatele pro řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy podle § 11 a násl. zákona o kolektivním vyjednávání.
avatar
Admin
Admin

Počet Příspěvků : 181
Reputace : 1
Datum Registrace : 25. 07. 09
Věk : 31
Adresa : Brno

Zobrazit informace o autorovi http://nezavisleodborytescc.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru